[Engedélyezett] Koordináta gyűjtő (adott játékosra) szűrés alapján

Státusz
Nem lehet hozzászólni.

DeletedUser17975

Vendég
Kód beillesztése:
javascript:function SelectAll(a){document.getElementById(a).focus(),document.getElementById(a).select()}function lista(a){try{var b=document.getElementById("villages_list").rows,c="";if(3==b[b.length-1].cells[0].getAttribute("colspan")){var d=confirm("Vigyázat! \nNincs minden falu kilistázva! Ha szeretnéd listáztatni, nyomjd meg az OK gombot, és futtasd újra a scriptet.\n\n"+$.trim(b[b.length-1].cells[0].innerText)+"?");if(d)return void b[b.length-1].cells[0].getElementsByTagName("a")[0].click()}a=!(!a||!confirm("A kivág művelettel a listázott sorok maradnak csak meg, a többi pedig törlődik, így később már nem látod ezeket, amíg újra nem frissíted az oldalt!\n\nFolytatod?"));for(var e=!0,f=new Array,g=document.getElementsByTagName("input").length,h=0;g>h;h++)1==document.getElementsByTagName("input")[h].checked&&(e=!1,-1==f.indexOf(document.getElementsByTagName("input")[h].name)&&f.push(document.getElementsByTagName("input")[h].name));if(document.getElementById("T_F"))var i=document.getElementById("T_F").value,j=document.getElementById("T_FT").value;else var i="",j="";if(document.getElementById("T_KIZ"))try{if(""!=document.getElementById("T_KIZ").value)var k=document.getElementById("T_KIZ").value.match(/[0-9]+(\|)[0-9]+/g);else var k=new Array}catch(a){alert("Érvénytelen koordinátát adtál meg a Kizárási listába!");var k=new Array}else var k=new Array;if(""!=i)try{if(i=i.match(/[0-9]+(\|)[0-9]+/g),i.length<1)throw"error"}catch(a){alert("Érvénytelen koordinátát adtál meg a Területi keresésnél!"),i=""}""!=j&&(j=j.replace(/[^0-9]/g,""));var l=!1;if((""==i?""==j:""!=j)?""!=j&&(j=parseInt(j),""!=i&&(l=!0)):alert("Területi kereséshez  a távolság és a falu mező kitöltése is szükséges.\n\nTerületi keresés figyelmen kívül hagyva."),document.getElementById("PMin")){var m=document.getElementById("PMin").value.replace(/[^0-9]+/g,"");m=""==m?"":parseInt(m);var n=document.getElementById("PMax").value.replace(/[^0-9]+/g,"");n=""==n?"":parseInt(n)}else n="",m="";var o=new Array,p="",q=!1,r=document.getElementById("villages_list").parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.rows[0];r.cells[0].style.width="",r.cells[1].style.width="",r.cells[1].style.minWidth="578px";for(var h=b.length-1;h>0;h--)try{if(q=!1,3==b[h].cells[0].getAttribute("colspan"))continue;if(p=b[h].cells[b[h].cells.length-2].innerHTML.split("|")[1][0]+b[h].cells[b[h].cells.length-2].innerHTML.split("|")[0][0],-1==o.indexOf(p)&&o.push(p),-1==f.indexOf(p)&&!e){b[h].cells[b[h].cells.length-2].style.fontWeight="normal";continue}if(l)for(var s=0;s<i.length;s++){var t=Math.abs(Math.sqrt(Math.pow(i[s].split("|")[0]-b[h].cells[b[h].cells.length-2].innerHTML.split("|")[0],2)+Math.pow(i[s].split("|")[1]-b[h].cells[b[h].cells.length-2].innerHTML.split("|")[1],2)));if(j>=t){q=!0;break}}else q=!0;if(k.indexOf(b[h].cells[b[h].cells.length-2].innerHTML.match(/[0-9]+(\|)[0-9]+/g)[0])>-1&&(q=!1),""!=m&&parseInt(b[h].cells[2].textContent.replace(/[^0-9]+/g,""))<m&&(q=!1),""!=n&&parseInt(b[h].cells[2].textContent.replace(/[^0-9]+/g,""))>n&&(q=!1),!q){b[h].cells[b[h].cells.length-2].style.fontWeight="normal",a&&document.getElementById("villages_list").deleteRow(h);continue}switch(b[h].cells[b[h].cells.length-2].style.fontWeight="bold",EXP){case"1sor":c+=b[h].cells[b[h].cells.length-2].innerHTML+" ";break;case"ujsor":c+=b[h].cells[b[h].cells.length-2].innerHTML+"\n"}}catch(a){}var u=document.getElementById("content_value").getElementsByTagName("table")[0];u=u.rows[0].cells[u.rows[0].cells.length-1],u.innerHTML='<form name="lista"><b>Kiírás módszere: <a href="javascript: EXP=\'1sor\'; lista();">Egy sorba</a> | <a href="javascript: EXP=\'ujsor\'; lista();">Soronként 1</a><br><br>Kontinensek:</b> ';for(var h=0;h<o.length;h++)u.innerHTML+=-1==f.indexOf(o[h])?'<input type="checkbox" name="'+o[h]+'"><b>K'+o[h]+"</b> ":'<input type="checkbox" name="'+o[h]+'" checked="true"><b>K'+o[h]+"</b> ";var v=Math.ceil(c.length/70);if(c.length>6)var w=c.match(/[0-9]+(\|)[0-9]+/g).length;else var w=0;try{c.match(/\n/g).length>v&&(v=c.match(/\n/g).length)}catch(a){}v>30&&(v=30),u.innerHTML+='<br><br><b>Terület kereső:</b> <input type="text" id="T_F" placeholder="Koordináták" title="Több koordináta esetén SPACE-vel válaszd el őket" value="'+i+'" size="35"> falu(k) körül <input type="text" placeholder="999" id="T_FT" value="'+j+'" size="3"> mező távon belül.<br><br><b>Kizárási lista:</b> <input type="text" id="T_KIZ" placeholder="Koordináták" title="Több koordináta esetén SPACE-vel válaszd el őket" size="35" value='+k+'><br><br><b>Faluk pontértéke:</b> Minimum <input type="text" placeholder="0" value="'+m+'" id="PMin" size="4"> Maximum <input id="PMax" type="text" placeholder="99999" value="'+n+'" size="4"><br><br><p style="color:black; display:inline; padding:2px; margin-left: 10px; width: 50px; border: 1px solid black; background: #BBB;"><a href="javascript: lista(false);" title="Koordináták listázása">Listázd</a></p></form><hr>Eredmény ('+w+' falu)<br><textarea rows="'+(v+1)+'" cols="70" id="elem" style="margin-top: 5px" onclick=\'SelectAll("elem");\'>'+c+"</textarea>"}catch(a){alert(a)}SelectAll("elem")}EXP="1sor",EZT="mind",lista(!1);void(0);
Leírása:

A scriptet a játékos adatlapján kell futtatni.
  • Kiírás módszere: Egy sorba és Soronként 1
  • Kontinensek: Kontinens alapján is listázható
  • Terület kereső: megadsz egy falu koordinátát, majd megadsz egy x értéket, ami a maximális mezőt jelenti a megadott falu körül (mondjuk megadunk 10 mezőt, akkor a megadott faluhoz viszonyítva 10 mezőn belüli falukat listázza csak) - több falu is megadható
  • Kizárási lista: koordináták, amelyeket elrejtesz (nem jelennek meg a koordináták között)
  • Faluk pontértéke: Megadható milyen pontok között levő falukat listázzon (pl. 100 és 200 pont közöttieket
  • Ha változtatunk egy szűrési módon, akkor a Listázd gombra kell kattintani
  • Látható, hogy a játékos falui mellett levő azon koordinátákat megerősíti amelyek megfelelnek a szűrésnek.
 
Utoljára egy moderátor szerkesztette:
Státusz
Nem lehet hozzászólni.