Statolási

DeletedUser8167

Vendég
Statisztika 08.15.​

Nos elég rég statoltam, mentségemre szóljék, hogy vagy nem voltam gépközelben vagy baxiékkal strongholdoztunk, így nem jutott rá sok időm. :p

Statot nézegetve, meglepődve néztem ahogy az NB kicsit visszábbszorult a Fanatikkal szemben,ámbár a nemesist már majdnemhogy kiűzte a kontinenséről ebben az elmúlt 16 napban. Nagy faluváltozások annyira a 16 nap alatt nem hiszem, hogy történtek. Már kontinensekkel, sőt az OS másféllel vannak, ami egyre közelebb hozza a világot a végjátékhoz. Hatalmas csalódás, amit a Nemesisnél látok. Barbizás ezerrel, védekezés 0, legalábbis klánszinten, támadni pedig nem is támadnak. A Fanatikusoknál javulást véltem felfedezni, ők fejlődték a második legtöbb falut az elmúlt 16 napban, ha barbiból is, akkor is az örök harmadik helyről lassan-lassan megelőzik a Nemesist. Az NB robotol a nemesisen, szintjükhöz képest, elég jól teljesítenek, habár szervezési hibákat vélek felfedezni náluk, hiszen a nemesis két oldalról kapja az ívet, így jobb foglalási arányt várnék el, vagy a nemesis csak az oldalt védekezik, esetleg a nemestáv miatt ilyen kevés a foglalás? No meg a fanatikusok ellen mindössze 2 falut tudtak pozitív irányba elhozni a fanatikusokkal szemben. A diplomáciát nem tudom, de a világ lassan, de biztosan az OS kezében. Innen-onnan hallok híreket, hogy az NB-Fanatik-Nemesis hármas összeáll, és legyűrik a legnagyobbat, ami szerintem a lehető legrosszabb ötlet ezesetben. Látjuk jól, hogy mire képesek a klánok egyenként. Az NB az ellenzékből magasan kiemelkedik, ha a legkisebbek is. A fanatik is kezdi összekaparni, amit tud, de így életképtelenek. Ha az NB helyébe lennék, maximum akkor mennék bele a hármas szövibe, ha én vezethetném, hiszen ők teljesítenek a legjobban a 3 közül, és szervezésügyileg így járnának a legjobban, másképpen valahol biztosan kivéreznének. Egyébként elkapható az OS, hiszen főként az origó környékén terjeszkednek, ezzel oldalról támadhatóvá vállva, de nagy szervezettség és aktivitás kellene hozzá... Lehet korai szervergyőztest hírdetni, de mivel csak náluk van barbi a területükön, azaz bármikor van pót falukészlet, és ha erővel is, de szervezetten mennek előre, egyenlőre töretlenül. Sokat változott a LEV pontjuk, mondhatni 2x annyi lett, szóval végre valaki, aki szerintem a Fanatik támadta őket, ha jól emlékszem gyepálták is szépen egymást, talán pont beszéltünk leather-rel, de lehet az még korábban volt... :p LE pontokban második legnagyobb változást a Nemesis érte el, de ugye a LEV könnyebben jön. :p Mindenesetre szerintem a szerver legnagyobb vesztesei ők. Hiszen V17-ről jöttek, egy régi világból, gondolván, ha azt a nagyot sikerült, akkor ezzel a kicsivel sem lesz gond. Erre első napon már a vezérüket is tiltották, és azóta folyamatos az ügy náluk, a tömegklánok, még a náluk is gyengébb szervezettségüek, ellen sikereket tudtak elérni, de az Os-től pl az elejétől kezdve csak vesztésre álltak. Rossz diplomáciai döntések sorozata volt náluk, és nem mellesleg a regjük a K44-re szép volt, de egy V17 után újra összeálló csapatnak merész volt bevállalni egy másfél-kontis reget, ami szerintem már el is bukta nekik az első pár hét után a világot. Rosszul tették, hogy nem szöviztek le az NB-vel még az elején, mert teljesen másképp állnának, ha 1 konti vs 1 kontiba tudtak volna neki menni dévéknek az elejétől. Így szerintem ők akik a legtöbbet bukják ezen a világon. Szerintem egy egykori szervergyőztes klán, ha technikai klánként is nyert jobban kellene figyeljen, és tudnia is mindent, de így, és 1-2 ismerősömtől visszahallva a belügyek sem a legjobbak, igazán sajnálni tudom őket, de lehet csak mi a külső szemlélők vártunk túl sokat tőlük?

Mindenesetre Gratulálok minden klánnak, akik helytállnak, és továbbra is talpon vannak, egy nagy grat az NB-nek, hogy Kapufát lemetszették pár faluval, és egy másik grat a Fanatiknak, hiszen az elmúlt 16 napban pár falu híján a második helyre kerültek. Bár ez nem tudom, hogy az ő, vagy az NB-OS páros műve lehet-e. :D
Továbbra sem tudom, hogy az -AG- a világban milyen szerepet vállal, így őket semmilyen statisztikába nem vettem be, legutóbbi híresztelések szerint MNT-k, mind az NB-vel, és a Fanatikkal is.
Azért remélem reálisan látom a tényeket, hiszen, mint külsős csak az általam készített statisztikából tudom kivenni, amit kilehet, és a térképet tudom nézni. Drukkolok az NB-nek, remélem behúzzák azt a második helyet, esetleg méltó ellenfelévé vállnak így-vagy úgy az OS-nek, ám, amit most mutatnak ahhoz még kevés.


Győzelmi esélyek szerintem:
-OS- 80%
-N_B- 8%
=NEM= 6%
Fnatic 6%na mikor lesz a következő?
 

Mikasa Ackerman

Will and always Will be
A reakció pontszáma
1.248
ugy nevezném,hogy kölcsönadás. :D
Elnézést Uram. Megkérhetném, hogy ne provokálja fórum kommentelő kollégámat és ne próbálja belecsalni esetleges szabályszegésekbe?!
Nem nézzük jó szemmel az ilyesfajta humort errefelé. Előre is szeretném megköszönni A Kózen van, Profil ki és Viszlát kollégák nevében!
 

Close Your Eyes

53 41 59 20 48 49
A reakció pontszáma
14.191
Tessék egy elemzés.


A műelemzés lényegében a mű próbája, vagyis egyfajta értő analízis, mely a mű értékének vagy értéktelenségének bizonyítását szolgálja. Ugyanígy próbája azonban az elemzőnek is: vizsgázik a kritikus vagy a teoretikus, esetleg egy-egy teória, pontosan itt, a szembesítésnél, az alkalmazásnál. A kritikus próbára teszi a művet, a mű pedig a kritikust. [1]

Mikor műelemzést írunk, vegyük figyelembe a következő formalitásokat:

Az elemzést bekezdésekre kell tagolni, emellett betartani a hármas egységet: a bekezdést általában tételmondattal kell kezdeni, amely magában foglalja a bekezdésekben tárgyalt téma egészét. A tételmondat kifejtéséből áll a bekezdés tartalma. Egy bekezdés általában 5-8 összetett mondatból áll, a bekezdés lezárása pedig utaló mondattal történik, aminek feladata az átvezetés a következő bekezdéshez, tartva ezzel az elemzés gördülékenységét és logikai menetét.

 • Bevezetés: feladata nem az életrajz, hanem a költő pályájának általános bevezetése, költészetének világirodalmi elhelyezése. A stílustörténeti behatárolás problémás lehet, ha egy költőt nehéz korstílushoz kötni, ez esetben azonban jelezni kell, hogy az elemző felismerte a problémát. A bevezetés általában egy bekezdésből áll.

 • Tárgyalás: több bekezdésre érdemes tagolni. Itt a mű konkrét elemzése a feladat, ezért érdemes idézetekkel alátámasztani a saját gondolatainkat minden olyan helyen, ahol vélekedésünk nem a mű teljes egészére, hanem egy konkrét egységre, például versszakra vagy bekezdésre, esetleg fejezetre vonatkozik.

 • Befejezés: egyfajta összegzést érdemes írni mind az elemzett mű, mind a költő, mind pedig saját vizsgálódásunk végszavaként. A befejezés - a bekezdéshez hasonlóan - általában egyetlen bekezdésből áll, s fontos célja, hogy megnyugtassa az olvasót. Nem szabad, hogy az elemzésünket tanulmányozók úgy érezzék, hogy lezáratlan, konklúziót nélkülöző elemzést kellett olvasniuk.
Egy mű elemzésének talán egyik legfontosabb mozzanata a stíluselemzés, melyen keresztül szinte az egész műről átható képet kaphatunk. A stíluselemzés valamely írásmű külső, formai, mindenekelőtt nyelvi-stilisztikai sajátosságainak vizsgálata. E vizsgálat során nem szakadhatunk el a szöveg alkotójának egyéniségétől sem, sőt esetenként tekintettel kell lennünk a szerző által "elsőként célba vett" olvasó "igényszintjére" is. A stilisztikai vizsgálat mindig csak a nyelvi analizálást jelenti, ezért csak kiegészítő része lehet a komplex elemzésnek.[2]


Az elemzés főbb fajtái a következők:

 • A generikus elemzés a művek vizsgálatához figyelembe veszi az alkotó személyiségét, ismereteit és életkörülményeit, a mű keletkezési adatait, az alkotás társadalmi és történelmi meghatározottságát. Érdemes ezt a módszert használni, ha bőséges adat áll a rendelkezésünkre, viszont ügyeljünk arra, hogy a stilisztikai szempontoktól ne távolodhatunk el túlzottan. [2]

 • A szubjektív elemzés, melynek során saját közvetett, közvetlen tapasztalatainkon keresztül elemzünk egy művet. Csak akkor szabad egy művet ily módon elemeznünk, ha van kialakult esztétikai és stilisztikai világképünk és ismeretünk. [2]

 • A pszichológiai elemzés során azt figyeljük meg, hogy milyen élményeket vált ki bennünk a mű, másrészt azokat a lelki folyamatokat kell elemeznünk, amelyek vélhetően a mű sajátosságait létrehozták. Itt részben a szerző, részben a szereplők pszichéjére gyakorolt hatásokat vizsgáljuk. [2]

 • A strukturalista elemzés a szöveget olyan zárt rendszerként kezeli, amelynek az elemei egymástól is és a rendszer egészétől is egyszerre meghatározottak. Ez a zárt struktúra rétegekből áll, így vizsgálhatjuk ezek hierarchikus szerkesztettségét, illetve lineáris felépítettségét is. A legkisebb vizsgálandó elem a közlésegység: a szintagmától a mondatig terjedő kifejezési egység [2]. Szintagma: szószerkezet; két vagy több morfémának, szóalaknak jelentésbeli és/vagy nyelvtani kapcsolata a szövegben. [6]

 • Végül az informatikai elemzés, mely a kommunikációelméletnek megfelelően üzenetnek tekinti a műt, ezért megfejtéséhez tudnunk kell, hogy milyen a viszonya a jelrendszerhez. A módszer alkalmazásához jól kell ismernünk ezeket a jelrendszereket, de azokat különösen, amelyeket a szerző használt. A nehézséget a kettő távolságának áthidalása okozza [2]. Leegyszerűsítve ez azt jelenti, hogy az alkotó a mű egészével vagy részével jelezni kíván valamit számunkra, ami a valóságban, a szöveg szó szerinti értelmezésével esetleg nem ismerhető fel. Például, ha a szerző egy kórház betegeinek jellemét, betegségük okait és tüneteit mutatja be, lehetséges, hogy valójában egy korszak társadalmának tipikus jellemrajzát mutatja be számunkra.
A novella- és a regényelemzés szempontjai:

 1. A mű keletkezési körülményei és háttere

 2. A cím elemzése

 3. A téma kibontása, tehát nem a cselekmény elmondása, hanem a mű tartalmának kérdésköre, a mondanivaló kifejtése

 4. Szerkezeti kép

 5. Jellemek, jellemábrázolás, rendszerek, módszerek

 6. Konfliktusok

 7. A mű eszmei mondanivalója, eszmeisége

 8. Nyelv és stílus

 9. A mű helye a szerző munkásságában, az irodalomban

 10. Regény- és novellatípusokba való besorolás

 11. Egyéb: helyszín, idő, további sajátosságok [3]
Regények elemzésénél érdemes figyelembe venni az író életét, hátha ennek ismeretében vagyunk csak képesek megérteni egy-egy mozzanatot a műben. Legyenek áthatóbb ismereteink a regény keletkezésének körülményéről, illetve a költő életének e korszakáról is - megkönnyítve dolgunkat az elemzés elkészítése során.

A drámaelemzés szempontjai:

 1. A mű keletkezésének történelmi, társadalmi, életrajzi háttere

 2. A cím értelmezése

 3. A téma megnevezése és kibontása (miről szól, nagyvonalakban)

 4. A dráma szerkezete (expozíció, konfliktus, drámai harc, tetőpont, megoldás); felvonások

 5. Műfaji jegyek (tragédia, komédia, tragikomédia)

 6. A jellemek és azok rendszere

 7. Konfliktusok (kapcsolatban a dráma szerkezetével)

 8. Nyelvezet, dialógusok és monológok

 9. A korstílus jegyei

 10. A mű eszmeisége és mondanivalója; jelentésrétegei

 11. A mű helye az író munkásságában és az irodalomban [3]
A verselemzés szempontjai:

 1. A mű keletkezési körülményei

 2. A cím értelmezése

 3. A vershelyzet értelmezése (a költő meghatározza saját helyzetét vagy a vers keletkezési körülményeit)

 4. Műfaj, műfaji sajátosságok

 5. A mű szerkezeti felépítése

 6. A vers képrendszere

 7. A mű alapgondolata, a kifejezett érzelem

 8. A költemény hangulata, hangneme

 9. A mű nyelvi kifejezőeszközei (hangok, szóhasználat, szószerkezetek, szóalkotás, mondatszerkesztés)

 10. Stilisztikai formák, eszközök
  • szóképek: metaforák, szinesztézia, hasonlat
  • alakzatok: párhuzam, ellentét, ismétlés
  • rímek, alliterációk
 11. Versforma, versritmus

 12. A korstílus, a stílusirányzat, illetve ezok jegyei

 13. A mű kapcsolódási pontjai, hasonlóságok más versekkel

 14. A vers helye, szerepe a költő munkásságában

 15. Egyéb szempontok, a saját véleményt kivéve [3]
Versek elemzésénél a következőkre figyeljünk:

 • Nem a tartalom leírása a feladat, hanem a vers értelmezése: ritmikailag és tartalmilag, ha megtörik a ritmus, van-e benne tartalmi törés is?

 • A vers műfaji besorolása, tartalomhoz való viszonyának vizsgálata.

 • A vers, a költő költészetén belül hova sorolható?

 • A verselésnél fontos az összevetés: ki alkotott még hasonló műveket a magyar- illetve a világirodalomban?

 • Cím és tartalom viszonya: a cím értelmezése nyelvtani szempontok alapján.

 • Stíluskorszakok a versben: melyik stíluskorszak alkotóihoz sorolható az adott szerző? Hogyan jelenik meg ez az adott műben?

 • Vizualitás és hanghatások a költeményben: milyen színekkel dolgozik a költő? Van ennek jelentősége a tartalom szempontjából?

 • Költői eszközök keresése: alliterációk, hasonlatok, megszemélyesítés, metafora, ellentmondás keresése.

 • Versszakok, szakaszok egymáshoz való viszonya.

 • Személyes vélemény a versről: irodalmi stílusban, indoklással, személyes élménnyel kiegészítve.

 • A vers kulcsszavainak, kulcsmondatainak felismerése, idézete.
 

-NooBLeadeR-

#igazajátékosnevem
A reakció pontszáma
6.466
Ha már a support elveszi a likejaimat, és dídzsé drága is ilyen gagyi elemzéseket dobál fel, gondoltam/gondoltuk, hogy a V58-as CotL talán támogathatná egy kis statisztikával a V55-t...

Nos rég volt stat, így összehasonlító elemzést nem nagyon tudok csinálni, így elnézést a késedelemért, dehát ahogy a mondás tartja: "Leatherface keveset fizet"... :p

Nos elemezzük elsősorban a világot, mint hozzáértő szagemberek. A világ nem sokkal változott, igazából NB-ből, nemesisből, és fanatikból lett az NN, és néhány kivált játékos követi Mi--izélénát.. :p A világ klánjai el-el vannak vezetőségek hiányában, nem kötekedés, de a tagságok visszajelzései szerint sehol nincs a vezetőknek elég rálátásuk irányításuk, így a támadások többsége csoportszintű 2-3 játékos magánakciója. Innen látszik meg a különbség a statisztikában, hogy az OS játékosai egyéniben jobban szuperálnak, mint a másik két ellenfelük.

Külön, és egybe is vettem az -AG- és az NN teljesítményét az OS ellen, mint összesen, mint az utolsó 1 hónapra levetítve, és ahogy látni lehet az OS jelenleg is nagyon szépen teljesít, és "szuperál" ellenfelei ellen... :p

Véleményem szerint ez a világ sem sokkal erősebb felhozatal, mint a V54, vagy az 53, sőt, majdnemhogy az 53 izgalmasabb. A világ az eleje óta 1 pólusú, és természetesen senkit nem sértenék meg ezzel, de jelenleg nem akad legyőzőre azaz -OS-, ahol elméletileg a szervezés nem is létezett, legalábbis a támadási részen (ezt visszajelzések alapján mondom, nem én találom ki). Természetesen egy-két OS vezér megcáfolná, de, hogy akkor hogy is vannak olyan statok stb.. Erre azt tudnám reagálni, hogy egy ilyen kerettel klánszinten heti-két hetente lenne az a kötelező falu hozatal, mint ami most van a háborús statisztikában egy hónap alatt. Ugyanis az ellenfél még nem állt össze rendesen, sok a tag, rengeteg belsőzés vár, jelenleg valószínűleg a fejetlenség, vita, bizalmatlanság is eléggé megyegethet odaát, mindemellett az ellenfél most mindenhol üthető. Nincs őrtorony, ezt bármelyik klánnak remekül ki kellene tudnia használnia, és szerintem itt rejlik az OS kulcsa, hogy azok a csapatban mozgó emberkék elég jól mozognak, hiszen ezt használják ki, ahogy a térképet néztem az akció többsége nem taktikailag, hanem inkább erőre, és morálra szervezett akció, mely ebben a szituációban jó, viszont, ha egy FS lenne a túloldalon, akkor igencsak gyenge arányban tudnák hódítani a falvakat. Ezenfelül még mindig az -OS- a legjobb szervezettségileg, és látni a fantáziát a klánban. Ezt mondom úgy, mint szabadúszó szervező, és vezető, kinek csak, mint "elemző" van szava a szerverre, én csak arról tudok írni, amit térkép alapján tudok megállapítani, esetlegesen attól a pár OS, NN tagtól hallok, akik barátaim, és szoktak egy-két dolgot mesélni... :)

Persze komolyabbra fordítva a szót, Déév még mindig noob, és látszik, hogy ez egy elitebb világ a V47-nél, hisz itt nem ő a topegy, LeatherFace ralyongóji klubja továbbra is csak nő, és nő, bár néha átmegy férfiba.

Most pedig akaraterőre tekintettel a statisztika ábrázolva spoilerekben...
Mint a számokon látjuk 1200-as faluelőnnyel van a Szövetség szemben az -OS-el... Nos mit is mondhatnánk ez egy nagyon nagy szám. Viszont mégis a háborús statisztikákat még 1 hónapra visszamenőleg is magas számmal vezeti az -OS-. 2 kontinensük sincsen, belógnak közéjük a szövetségesek pár falukkal, sok ékfalut látok a térképen, néhol még a k45-n is. Ez hátrány vagy előny, ezt döntse el mindenki maga, viszont ilyen hátrányt egy erősebb szövetség jobban kihasználhatna. Fogjuk arra, hogy alig 2-3 hetes az egész, vagy arra, hogy még össze kell állnia a csapatoknak, össze kell hangolódniuk.

Mindenesetre az -OS- áll jelenleg is az én szemszögemből nézve a legeslegjobban, hiszen ők hajtanak, mennek, ha nem is a tőlük telhető legjobban. Mindenesetre érdekes a térkép, hiszen hiába az a hatalmas előny a szövetségeseknél, mégsem látszik a statisztikákban. A LE pontokat lemértem, nem tudtam mihez hasonlítani, mivel, ha jól tudom, mint az NB, mint a Nemesis főklánja át lett nevezve, ezzel a LE pontok nem tudom mennyire fedezik a valós LE pontjait a szövetségnek, annak megalakulása óta. Mindenesetre az elkövetkező hetektől többet várhatunk egybehangzó hírek szerint több támadás, megmozdulás várható, és, ha jól emlékszem már meg is volt az első armája a Szövetségnek, amely szinte 0 sikerrel járt az OS ellen.
Hogy továbbra mik várhatóak, vagy, hogy mi is történik a szerveren pontosan, sajnos, mint külsős nemigen láthatom, így nem tudom mennyire valósághű az, amit elemzésként írok, vagy nem írok.
Viszont azt kihagytam, hogy az OS alklánja szinte már megszűnt, és a tagjai egyre inkább morállal fognak küzdeni amilyen ütemben növekednek. Szóval ott a szervezésnél nem csak távolságot, de a morált is nagyon szépen ki kell számolni.

Továbbá győzelmi esélyek:
-OS- 61%
Szövetség 39%

Továbbra is esélyesebbnek látom az -OS- klánt, hacsak nem következik be valami hatalmas változás a szövetség szervezettségében, viszont a falu előny miatt hatalmas tendencia van a Szövetség győzelmében is, innen kikapni talán a legviccesebb lenne, hisz nem gyenge játékosok vannak jelen ott is.

Köszönöm, ha elolvastad.
 

-NooBLeadeR-

#igazajátékosnevem
A reakció pontszáma
6.466
Köszöntjük Tisztelt olvasóinkat, mindenkitől elnézést kérünk az előző spoilerben olvasható hamis statolásért, dehát tudják milyen ez, amikor valakit lefizet valaki, hogy statoljon neki...

Örömmel statolunk újra itt, sajnáljuk, hogy eddig nem tettük, de sajnos vagy nem sajnos LeatherFace, vinszent titkos gyereke sajnos nem támogatta eléggé statisztikai osztályunkat, így egy ember számolgatott ült a papír felett mindidáig, hiszen a kotlós támogatások is késtek tőlünk, de annál nagyobb kedéllyel jöttünk ide hozzátok!!!++3"!24!+!!+!!!

Ezúton is szeretnénk megköszönni @öreg támogatását scriptjével hatékonyabbak, és egyre csak jobbak lesznek statisztikáink, elemzéseink!
Tisztelt Olvasó
, sajnos a Világ 53-mas elemzéseink késnek, és jelenleg irodafelújítási munkálatok miatt megvalósíthatatlan, de szerencsére a Világ 55 egy olyan gyenge világ ahhoz képest, amelyhez statisztikát készíteni ezekkel az őskori számítógépekkel, és omladozó falak mellett is tökéletesen lehet.
A minőség a legutóbbi statisztika óta sem nőtt, sőt csak csökkent, hiszen a szerver légkörét rontják még mindig az ilyen dj tanítványok, mint dév, aki egybehangzó hírek szerint megküzdött a morállal, amelyből a morál került ki győztesen. Mit is mondhatnánk erre??!!!+++!5344%5335432423+!!!!!!! Hát ekkora győzelmet aratni lehetséges-e, mint, amit a morál tett a nob dév felett?? Tisztelt Morál, mi személyszerint rajongóid vagyunk, és a hivatalos instagram oldaladon írtunk is neked, hogy elkészítettük személyes rajongói táborodat, hiszen egyszerűen imádunk!
Szakértőink kifejezték együttérzésüket, amiért az OS ilyen nagyszerű hátrányba került, és mindenesetre gratulálnak az ellenfélnek a logikus lépéshez. "A számok jelenleg még nem mutatják azt, amit kellene, de MI itt a statisztikai osztályon, hisszük, sőt tudjuk, hogy a szövetség felül tud kerekedni az OS klánon, hisz az OS-nek nincs Fannija." - nyilatkozta egy világhírű elismert szakértőnk... "Micsoda előny, hatalmas teljesítmény!33!!négy!!" - nyilatkozta lelkesen egy szövetséges CotL tag... Persze nemcsak az előnyük hatalmas, de rengeteg V58-as CotL tag is a szövetség színeiben harcol, amely plusz imázs-t ad a népnek, és emellett elmondhatják magukat, hogy egy klasszis szövetség után rögtön egy klasszis klánba fogják kezdeni a Világ 58-at, mekkora siker is ez annak a pár tagnak, ugyebár??
Elemzőink számítsai alapján még ígysem áll vesztésre az OS klán, viszont szakértőink megtették az illetékes hatóságoknál a feljelentést, valószínűsíthető OS általi lefizetés miatt, és persze a KH STAT KFT. sajnálja, és mindenkinek elnézését kéri az esetleges stat hamisításért, MI mindenképpen a végére járunk az ügynek!!!!négy!négy!négy!!44!!

Mindenesetre átszámoltuk mi is riporterek, de mivel a mi szaktudásunk kevés egy ilyen matematikai egyenlet megoldásához, így felkértük a legközelebbi illetékes szakértői bizottságot, hogy végezze el számunkra a kért számításokat, amelyben megmutathatjuk, leírjuk azt, hogy melyik klán is fogja megnyerni a szervert.

Tudósítónk adták hírül, hogy ezt a kérelmet a szakértői bizottság kitöltötte, és elutasította hivatkozva arra, hogy minden statisztika pontos elemzés volt, és felesleges pénz költés, amely a nyomozás miatt felmerül. Mindenesetre mi még mindig úgy látjuk, hogy OS kémek vannak mindenfelé, hiszen hogy vezethetnék a háborút ilyen hátrányban? Főleg úgy, hogy ott nincs is ott Fanni?? Esetlegesen titokban van egy új Fannijuk?

Mindenesetre a következő elemzésünkből minden kifog derülni, hiszen addigra a nyomozás is lezárul...

Addig is szeretnénk közzé tenni egy ifjú érdeklődő levelét:
"Tisztelt KH STAT KFT.!
Szerintem belsőzni kellene ezt a *LeatherFace*-t hiába vinszent eltitkolt gyereke, mégis csak egy Zetort vett V55-re!!!!!"
Igazgatónk hivatalos e-mailben reagált az ifjúnak:
"Tisztelt **********!

Sajnos ebben az ügyben nem nyilatkozhatunk, hisz, mint tudod vinszent eltitkolt gyereke horribilis összegekkel támogatja cégünket.

Tisztelettel:
KHSTAT KFT. igazgatóság vezetője"

Számításaink alapján az esélyek a következőképpen oszlanak meg a győzelemre:

Szövetség 99,999999999999%
-OS- 17,739765432345678239485372428%
NN 88.932132423154325%
-AG- 62,33*%


Számításaink alapjául szolgáltak:
- *LeatherFace* Zetorja
- Az OS Fanni hiánya
- *LeatherFace* fizetése
- Dzsekicsen karatélyozása
- NN névtelensége
- Lájtdínó részvétele
- Dév vesztesége a morál ellen
- Okos matematikai képességünk
.

Köszönjük fergeteges tisztelettel azt, hogy elolvasták cikkünket, amennyiben lehetséges kérjük támogassa a Carthago of the LeGenDs klán V58-as indulását.

Ui.:
Ki az a Fanni???


Támogatóink:
- Carthago of the LeGenDs klán V58-as indulása
- A morál örökös győzelme
- *LeatherFace* hivatalos facebook ralyongóji oldala


© KHSTAT KFT. elemzés